Društvo Logos

Slovensko društvo za logoterapijo – LOGOS

Slovensko društvo za logoterapijo – Logos združuje edukante, specializante, terapevte, supervizorje in edukatorje logoterapije in eksistencialne analize. V društvu se člani združujejo za uveljavljanje pravic in možnosti delovanja na svojem področju in za enakopravno vključevanje v procese strokovnega dialoga doma in v tujini.

Društvo Logos je član Slovenske krovne zveze za psihoterapijo – SKZP, v okviru katere omogoča članom, ki so uspešno zaključili štiriletno specialistično izobraževanje iz logoterapije in eksistencialne analize ter izpolnjujejo predpisana merila, da pridobijo slovensko in evropsko diplomo iz psihoterapije. Društvo nudi svojim članom možnost neuradnega povezovanja, strokovne pomoči in podpore ter strokovne izmenjave izkušenj v obliki intervizije in supervizije.

Društvo redno organizira izobraževanja in strokovna srečanja s področja logoterapije in eksistencialne analize v obliki delavnic, simpozijev, kongresov ipd. ter v okviru svoje dejavnosti skrbi za to, da se logoterapija in eksistencialna analiza, kot antropološki, medicinski in filozofski model učinkovito integrira v slovenski psihoterapevtski, pedagoški, kulturni in družbeni prostor.

Namen in cilji delovanja Društva so:

  • razvijanje logoterapije in eksistencialne analize na področju Republike Slovenije,
  • seznanjanje zainteresirane javnosti s temelji logoterapije in eksistencialne analize s pomočjo seminarjev in delavnic,
  • preučevanje vpliva logoterapije in eksistencialne analize na ljudi v stiski,
  • raziskovanje vpliva filozofskih postavk Viktorja E. Frankla na izboljšanje veselja do življenja,
  • raziskovanje delovanja teoretičnih postavk in praktičnih prijemov logoterapije in eksistencialne analize na področju vzgojno izobraževalnih programov,
  • izobraževanje bodočih logoterapevtov na podlagi zastavljenega programa izobraževanja,
  • razvijanje lastnega ustvarjalnega dela na področju logoterapije (lastno strokovno ustvarjanje, raziskovanje, literarni prispevki, debatni krožki, delavnice),
  • na neprofitni podlagi povezovanje s sorodnimi društvi v Sloveniji in tujini z namenom izmenjave izkušenj,
  • povezovanje z institucijami za psihoterapijo na področju Republike Slovenije v interesu izboljšanja pozitivnega odnosa do življenja.