Društvo Logos

Slovensko društvo za logoterapijo – LOGOS

Slovensko društvo za logoterapijo – Logos združuje edukante, specializante, terapevte, supervizorje in edukatorje logoterapije in eksistencialne analize. V društvu se člani združujejo za uveljavljanje pravic in možnosti delovanja na svojem področju in za enakopravno vključevanje v procese strokovnega dialoga doma in v tujini.

Društvo Logos je član Slovenske krovne zveze za psihoterapijo – SKZP, v okviru katere omogoča članom, ki so uspešno zaključili štiriletno specialistično izobraževanje iz logoterapije in eksistencialne analize ter izpolnjujejo predpisana merila, da pridobijo slovensko in evropsko diplomo iz psihoterapije. Društvo nudi svojim članom možnost neuradnega povezovanja, strokovne pomoči in podpore ter strokovne izmenjave izkušenj v obliki intervizije in supervizije.

Društvo redno organizira izobraževanja in strokovna srečanja s področja logoterapije in eksistencialne analize v obliki delavnic, simpozijev, kongresov ipd. ter v okviru svoje dejavnosti skrbi za to, da se logoterapija in eksistencialna analiza, kot antropološki, medicinski in filozofski model učinkovito integrira v slovenski psihoterapevtski, pedagoški, kulturni in družbeni prostor.

Namen in cilji delovanja Društva so:

 • razvijanje logoterapije in eksistencialne analize na področju Republike Slovenije,
 • seznanjanje zainteresirane javnosti s temelji logoterapije in eksistencialne analize s pomočjo seminarjev in delavnic,
 • preučevanje vpliva logoterapije in eksistencialne analize na ljudi v stiski,
 • raziskovanje vpliva filozofskih postavk Viktorja E. Frankla na izboljšanje veselja do življenja,
 • raziskovanje delovanja teoretičnih postavk in praktičnih prijemov logoterapije in eksistencialne analize na področju vzgojno izobraževalnih programov,
 • izobraževanje bodočih logoterapevtov na podlagi zastavljenega programa izobraževanja,
 • razvijanje lastnega ustvarjalnega dela na področju logoterapije (lastno strokovno ustvarjanje, raziskovanje, literarni prispevki, debatni krožki, delavnice),
 • na neprofitni podlagi povezovanje s sorodnimi društvi v Sloveniji in tujini z namenom izmenjave izkušenj,
 • povezovanje z institucijami za psihoterapijo na področju Republike Slovenije v interesu izboljšanja pozitivnega odnosa do življenja.

Društvo opravlja nepridobitne dejavnosti na področju logoterapije in eksistencialne analize, kakor sledi:

 • združevanje in izobraževanje logoterapevtov,
 • imenovanje supervizorjev in učiteljev logoterapije in eksistencialne analize,
 • sodelovanje pri organizaciji izobraževanja psihoterapevtov iz logoterapevtskega pristopa,
 • organizacija in nudenje pomoči osebam, ki se nahajajo v stiski,
 • raziskovalna dejavnost na področju nudenja pomoči v stiski,
 • raziskovanje psihopatologije na Slovenskem,
 • raziskovanje učinkovitosti in vpliva logoterapije in eksistencialne analize na posameznike, pare ali skupine oseb,
 • vključevanje in aktivno sodelovanje s Slovensko krovno zvezo za psihoterapijo – SKZP,
 • sodelovanje pri organizaciji strokovnih in znanstvenih srečanj psihoterapevtov,
 • sodelovanje pri pripravi Zakona o psihoterapevtski dejavnosti v Republiki Sloveniji,
 • sodelovanje pri ustanavljanju Zbornice psihoterapevtov,
 • sodelovanje in povezovanje s tujimi institucijami za logoterapijo in eksistencialno analizo.
 • Predsednik: mag. Martin Lisec
 • Podpredsednik: Miroslav Nidorfer
 • Izvršni odbor: mag. Martin Lisec, Darka Lapajne, Majda Murko, Miroslav Nidorfer, Tamara Andrašič
 • Tajnica: Tamara Andrašič
 • Blagajničarka: Majda Murko
 • Strokovni svet: Polonca Teršek, predsednica; člani: David Srakar, Slobodan Vujasinović, dr. med. spec. dermatologije, Darka Lapajne, dr. Tanja Rebula, mag. Klaudia Urbančič, Monika Cerkvenik, Barbara Žnideršič, Mateja Košar, Nina Prah, Darja Poljanec, mag. Martin Lisec, mag. Marjeta Cerar in Mojca Bobnar
 • Nadzorni odbor: Zdenka Jernejc Štokelj, Breda Balon Pečovnik in Sonja Barl
 • Disciplinska komisija: Lia Maris, Stanislava Nidorfer in Slavica Tesovnik

Predstavniki Društva Logos v organih Slovenske krovne zveze za psihoterapijo – SKZP:

 • mag. Martin Lisec, član Upravnega odbora SKZP in podpredsednik SKZP,
 • Polonca Teršek, članica Strokovnega sveta SKZP; Slobodan Vujasinovič, dr. med, spec. dermatologije, nadomestni član Strokovnega sveta SKZP,
 • Študijska komisija SKZP,
 • Alenka Vujkovac, članica Komisije za predlaganje in imenovanja pri SKZP.

Statut Slovenskega društva za logoterapijo – LOGOS

Etični kodeks Drušva Logos

Logotip Društva Logos

V logotipu Društva Logos imamo tri barve, ki imajo simbolni pomen:

 • ZELENA predstavlja zemljo in človekovo telesno dimenzijo,
 • MODRA simbolizira zrak in človekovo psihično dimenzijo,
 • VIJOLIČNA je simbol človekove duhovne dimenzije, ki predstavlja po Franklu specifično človeško dimenzijo.

Vse tri barve skupaj tako ponazarjajo trodimenzionalnost vsakega človeka, ki je edinstven v svoji raznolikosti, a hkrati vedno le delček nečesa večjega.

PRISTOPNA IZJAVA

Članstvo v Društvu Logos je osebno in prostovoljno. Pogoji za članstvo so: polnoletnost, pozitiven odnos do razvoja logoterapije in eksistencialne analize in spoštovanje etičnega kodeksa Društva.

V članstvo Društva se lahko pristopa vsak čas. Ob vstopu v društvo je vsak nov član dolžan podpisati pristopno izjavo in plačati letno članarino, višino članarine določi vsakoletna Skupščina Društva. S pristopno izjavo oseba sprejme tudi statut in etični kodeks Društva.

ČLANARINA 2024

Dragi člani Društva Logos,

Skupščina Društva Logos, ki smo jo uspešno izvedli v ponedeljek, 12. 2. 2024, je sprejela sklep o višini članarine za leto 2024, in sicer:

Članarina z donacijo 50 € + Z nakazilom članarine in donacije boste prispevali k razvoj prostovoljskega in dobrodelnega programa Društva. Za vašo radodarnost se vam iskreno zahvaljujemo.
Osnovna članarina 30 €
To je višina članarine, ki jo predlagamo večini članov. Lahko jo povišate ali znižate glede na vaše finančne zmožnosti.
Znižana članarina 20 €
Znižana članarina je namenjena tistim študentom, upokojencem in brezposelnim, ki ocenjujejo, da je osnovna članarina za njih previsoka.

Višino članarine si torej določite sami glede na status oz. glede na druge okoliščine, ki vplivajo na vašo odločitev.

Članarino poravnamo po položnici ali z elektronskim plačilom na naslov oz. preko QR kode:

Slovensko društvo za logoterapijo – Logos
Ameriška ulica 3, 1000 Ljubljana, Slovenija

TRR: SI56 6100 0001 9518 008 (Delavska hranilnica)

Namen: Članarina 2024 ime + priimek

Sklic: 00   2024

Članarino poravnajmo do 1. marca 2024. Članarina se plačuje za tekoče koledarsko leto. Ugodnosti iz naslova plačane članarine (npr. znižana kotizacija na simpoziju) bodo deležni samo člani s poravnano članarino.

Hvala, da tudi s plačilom članarine podpiramo delovanje Društva Logos.

Hvaležni vam bomo, če boste z donacijami podprli delovanje Društva LOGOS. Svoje darove lahko nakažete na:

Slovensko društvo za logoterapijo – Logos
Šolska ulica 3
3215 Loče
Slovenija

TRR: SI56 6100 0001 9518 008 (Delavska hranilnica)

Namen: donacija

Vabimo vas tudi, da namenite 0,5% dohodnine delovanju Društva LOGOS.