BIOGRAFIJA DR. CVIJETE PAHLJINA

21. 1. 1943 – rojena na otoku Rabu, »najlepšem otoku na svetu«.

1967 – diplomira na Medicinski fakulteti Zagreb.

4. 8. 1968 – se poroči Cvijeta Bakota z Božidarjem Pahljinom.

1969-1972 – zaposlena v Psihiatrični bolnici na Rabu.

1969-1983  – v tem času Cvijeta rodi 6 otrok:  Jakov, Kristina, Barbara, Josip, Maja, Marina.

1972 – se preseli z možem Božidarjem v Slovenijo v Loče.

1976 – zaključi specialistični izpit iz psihiatrije na Medicinski fakulteti v Zagrebu.

1976-1986 – dela v Psihiatrični bolnišnici Vojnik.

1986-2004 – Ambulanta za pomoč v stiski, Celje (državna in  kasneje zasebna praksa).

7. julija 1986 – ustanovi telefon za pomoč ljudem v stiski Klic v duševni stiski Celje, ki je bil prvi tovrstni telefon v Sloveniji in je odprl pot prostovoljskemu delu in tudi laikom. Pozneje se je preimenoval v Klic upanja Celje.

1986-2012 – predsednica Društva Klic upanja.

1991 – ob proslavi pete obletnice Klica v duševni stiski Celje se je začelo povezovanje tudi z vsemi ostalimi projekti telefonske pomoči v stiski.

1994 – ustanovi Slovensko združenje prostovoljcev za telefonsko pomoč v stiski (STS).

1994-2012 – predsednica STS.

1994 – Zveza je bila v Jeruzalemu sprejeta med redne člane  IFOTES (International Federation of Telephone Emergency Services), Cvijeta Pahljina pa je bila vsa ta leta delegatka Slovenije v njej. Pomagala pri ustanovitvi novih telefonov, kot so »Čriček« v Ormožu in Samarijan v Ljubljani, ter bila pobudnik letnih srečanj, namenjenih povezovanju med člani.

2.-4. 11. 1995 – 5. letno srečanje STS, Bled, hotel Jelovica.

1996 – mednarodni kongres IFOTES, Bled.

8. 6. 1996 – proslava ob 10-ti obletnici »Klica v duševni stiski – Celje«, Narodni dom, Celje.

1997 – mednarodni kongres IFOTES, Lipica.

1998 – Slovensko združenje prostovoljcev za telefonsko pomoč v stiski se preimenuje v Slovensko zvezo društev za telefonsko pomoč v stiski (STS).

1999 – štiri društva – Društvo Čriček, Društvo Zaupni telefon, Društvo Klic upanja in Društvo Zaupni telefon Samarijan – se povežejo v mrežo telefonov za klic v duševni stiski »Sopotnik«.

1999 – duhovni tabori v Žički kartuziji. Prvi dve leti je deloval kot mladinski tabor le en teden čez poletje. Potem je razširil svoje delovanje na 8 poletnih tednov za osebe vseh starosti.

6.-10. 7. 2000 – vodi slovensko delegacijo na svetovnem  kongresu IFOTES v Sevilli, Španija.

3.-5. 11. 2000 – 10. letno srečanje STS, Gozd Martuljek, Hotel Špik.

1. 2. 2003 – dobi licenco iz psihiatrije Zdravniške zbornice Slovenije.

10. 14. 7. 2003 – 16. mednarodni kongres IFOTES, Ljubljana (preko 600 prostovoljcev z  vsega sveta). https://www.finance.si/51854/XVI-mednarodni-IFOTES-kongres

2004 – se upokoji.

2004 – 14. letno srečanje STS in 10. obletnica ustanovitve STS  in članstva v IFOTES.

15. 11. 2004 – zaključi štiriletni študij logoterapije pri dr. Elisabeth Lukas (izobraževanje: 2000-2004) – München, Kremsminster, Dunaj.

20. 2. 2007 – zaključi logoterapijsko vodeno avtobiografijo, delo na sebi pri dr. Elisabeth Lukas (izobraževanje: 2006-2007).

2008 – sprejeta odločitev za sprejem mednarodne kratke telefonske številke za pomoč v stiski 116 123.

6. 2008 – izide zbornik ob 10. obletnici Tabora za duhovno rast v Žički kartuziji https://plus.cobiss.net/cobiss/si/sl/bib/239601152#isbd.

26. 6. 2008 – podeli občina Slovenske Konjice priznanje Duhovnemu taboru Žička kartuzija za uspešno delo.

2008 – ustanovi Zavod Žički tabor za duhovno rast, ki je akreditiran član Mednarodne zveze za logoterapijo in eksistencialno analizo – Viktor Frankl Institut s sedežem na Dunaju https://www.facebook.com/pages/category/Nonprofit-Organization/Zicki-tabor-122439664446971/.

27. 11. 2008 – umre ji mož Božidar Pahljina.

23. 9. 2010 – začetek izobraževanja prve skupine logoterapevtov v Sloveniji; na študij logoterapije je bilo vpisanih 18 kandidatov.

13. 10. 2011 – proslava ob 25-ti obletnici Društva »Klica v duševni stiski – Celje«, Narodni dom, Celje.

2012 – začne z izobraževanjem prve skupine logoterapevtov na Hrvaškem https://logoterapija.com/wp-content/uploads/2020/12/VFI_Logos.pdf

10. 10. 2012 – ustanovi Slovensko društvo za logoterapijo – Logos v Slovenskih Konjicah, postane njegova prva predsednica in to ostane do smrti. Društvo logos postane tudi član Slovenske krovne zveze za psihoterapijo (SKZP).

13. 6. 2014 – simpozij logoterapije na Hrvaškem Društvo nije zdravo, ali je ozdravljivo, Zagreb, Hotel Panorama https://logoterapija.com/o-nama

14. 6. 2014 – simpozij logoterapije Družba ni zdrava, je pa ozdravljiva, Ljubljana, Uršulinski kulturni center.

2015 – začne izhajati časopis Hrvatske udruge za logoterapiju – Logosfera  https://logoterapija.com/wp-content/uploads/2016/03/001_Logosfera_2015.pdf

31. 1. 2015 – podeljene diplome diplomantom za logoterapijo 1. generaciji študentov (A skupina)

30. 5. 2015 – simpozij logoterapije Družba ni zdrava, je pa ozdravljiva: Vest – svoboda – odgovornost, Ljubljana, Uršulinski kulturni center.

12.-13. 6. 2015 – kongres logoterapije Društvo nije zdravo, ali je ozdravljivo: Savjest – sloboda – odgovornost, Zagreb, Međubiskupijsko sjemenište.

5. 11. 2015 – sprejet Etični kodeks društva za logoterapijo – Logos https://drustvo-logos.si/wp-content/uploads/2018/05/Eti%C4%8Dni-kodeks-Dru%C5%A1va-Logos-5.11.2015-zadnja.pdf

10.-11. 6. 2016 – 2. logoterapijski kongres Društvo nije zdravo, ali je ozdravljivo: Ljubav,  Zagreb, Psihijatrijska klinička bolnica Vrapče.

17.-18. 6. 2016 – 1. slovenski kongres logoterapije in eksistencialne analize z mednarodno udeležbo: Logoterapija in ljubezen, Ljubljana, Uršulinski kulturni center.

9.-10. 6. 2017 – 3. hrvatski logoterapijski kongres Društvo nije zdravo, ali je ozdravljivo: Život u svojoj raznolikosti, Zagreb, Psihijatrijska klinička bolnica Vrapče.

 23.-24. 6. 2017 – 2. slovenski kongres logoterapije in eksistencialne analize z mednarodno udeležbo: Življenje v svoji raznolikosti, Ljubljana, Uršulinski kulturni center.

30. 9. 2017 – letno srečanje Slovenske zveze društev za telefonsko pomoč v stiski (ST) in 30. obletnica društva Klic upanje, Celje, Narodni dom, Celje.

5. 12. 2017 – prejemnica plakete Državnega sveta Republike Slovenije ob Mednarodnem dnevu prostovoljcev za 30 let prostovoljnega dela https://www.ds-rs.si/sl/plakete-priznanja

15.-16. 6. 2017 – 4. hrvatski logoterapijski kongres s međunarodnim sudjelovanje Društvo nije zdravo, ali je ozdravljivo: Povjerenje, Zagreb, Psihijatrijska klinička bolnica Vrapče.

22.-23. 6. 2018 – 3. slovenski kongres logoterapije in eksistencialne analize: Zaupanje, Ljubljana, City hotel.

8. – 2. 9. 2018 – na mednarodnem kongresu logoterapije v Moskvi: Prihodnost logoterapije ima predavanje v nemščini z naslovom: Pedagoški eros Hermana Nohla in logoterapija/logopedagogika Viktorja E. Frankla : kako lahko danes pokažemo otrokom, da jih ljubimo?

12. 5. 2019 – svečana akademija ob 20. letnici Duhovnega tabora v Žički kartuziji, izvedeno v Slovenski Konjicah (zaradi dežja)

2. 6. 2019 – Slovenska krovna zveza za psihoterapijo podeli Slovenskemu društvo za logoterapijo – Logos certifikat (Rogla).

14.-15. 6. 2019 – 5. hrvatski kongres logoterapije s međunarodnim sudjelovanjem Društvo nije zdravo, ali je ozdravljivo: Dostojanstvo, Zagreb, Psihijatrijska klinička bolnica Vrapče.

21.-22. 6. 2019 – 4. slovenski kongres logoterapije in eksistencialne analize z mednarodno udeležbo: Dostojanstvo človekove osebe, Ljubljana, City hotel.

11. 10. 2019 – doktorira na zagrebški Pedagoški fakulteti z naslovom »Utjecaj logopedagoške edukacije učitelja na doživljaj profesionalnog identiteta, profesionalno i osobno zadovoljstvo te na smisao života i poziva« pod mentorstvom dr. Dubravke Miljković.

2020 – članica Izobraževalnega sveta SKZP.

27.-28.3. 2020 – 5. slovenski kongres logoterapije in eksistencialne analize z mednarodno udeležbo: Vrednote kot pot k smislu (ni bil izveden zaradi korone).

15.-16. 6. 2021 – 6. međunarodni logoterapijski kongres Društvo nije zdravo, ali je ozdravljivo: Vrijednosti kao put prema smislu, Stubičke toplice, Hotel Matija Gubec https://logoterapija.com/wp-content/uploads/2021/05/kongresPH_2021.pdf

10. 2021 – na srečanju Društva Čriček v Ormožu postane častna predsednica

2. 10. 2021 – srečanje Društva Klic upanje ob 35-letnici delovanja, Celje, Dom sv. Jožefa, nagovori jih častna predsednica dr. Cvijeta pahljina

24. 10. 2021 – predava sodelavcem SOS telefona Sopotnik na temo »Osamljenost in samomorilnost na Slovenskem« na Dolgi Gori.

24. 11. 2021 – zaključek študija E skupine z avtobiografskim letnikom in zaključno temo »Dediščina«, kjer Cvijeta vsem potrdi indekse in vso potrebno zaključno dokumentacijo.

15. 12. 2021 – vodi zadnji sestanek Izvršnega odbora Slovenskega društva za logoterapijo – Logos preko Zoom-a. Na koncu smo skupaj zapeli božično pesem Poslušajte vsi ljudje.

Cvijeta nam je vsem predala zelo lepo božično sporočilo, da naj nas dete Jezus osvetli in napolni z vso ljubeznijo in v sebi z milostjo Sv. Duha, da bomo lahko videli svojo pot skozi življenje, da bomo svetili na poti drugim, ki v nas odsevajo  in nas potrebujejo. Vsem nam in našim družinam je zaželela vesel Božič.

17. in 18. 12. 2021 – preko Zoom zadnjič predava študentom 1. letnika logoterapije.

29. 12. 2021 – Cvijeta dokonča svojo življenjsko pot v 79. letu starosti in odide v naročje k Večnemu Očetu.

10. 1. 2022 – pogreb Cvijete na Rabu, v imenu slovenske skupnosti logoterapevtov se ga udeleži mag. Martin Lisec.

Duhovna in strokovna dediščina dr. Cvijete Pahljina

2022 – nadaljujejo se študij logoterapije skupine  F, G, H, I v Sloveniji in na Hrvaškem – vodi Barbara Pahljina.

16. 2. 2022 – na skupščini Slovenskega društva za logoterapijo – Logos je potrjen novi predsednik mag. Martin Lisec.

9. 3. 2022 – mag. Martin Lisec pridobi EAP (Evropska krovna zveza za psihoterapijo) certifikat za psihoterapijo v okviru SKZP.

18. 3. 2022 – začetek delovanja Bralnega kluba Logos.

18. 5. 2022 – izide spominski zbornik na logoterapevtko dr. Cvijeto Pahljina z naslovom Živeti, živeti je smisel življenja.

13. – 14. 5. 2022 – 7. logoterapevtski simpozij z mednarodno udeležbo Od strahu do notranjega miru, Celje, Dom sv. Jožefa https://drustvo-logos.si/7-mednarodni-logoterapevtski-simpozij-od-strahu-do-notranjega-miru/

21.-22. 5. 2022 – 7. međunarodni logoterapijski kongres Društvo nije zdravo, ali je ozdravljivo: Od straha do povjerenja, Stubičke toplice, Hotel Matija Gubec https://logoterapija.com/wp-content/uploads/2022/05/Kongres1.jpg

8. 8. – 12. 8. 2022 – 24. tabor za duhovno rast v Žički kartuziji (Osnovna šola Špitalič) – skupina logoterapevtov in študentov logoterapije

27. 9. 2022 – Bralni klub Logos v Žički kartuziji ob Svetovnem dnevu turizma in Nacionalnem mesecu skupnega branja ima javno branje https://nmsb.pismen.si/dogodek/?2623

10. 10. 2022 – 10 let Slovenskega društva za logoterapijo – Logos. https://www.facebook.com/hashtag/cvijetapahljina

13. 10. 2022 – Alenka Vujkovac pridobi EAP (Evropska krovna zveza za psihoterapijo) certifikat za psihoterapijo v okviru SKZP.

24. 10. 2022 – se začne izobraževanjem prve skupine logoterapevtov v Bosni in Hercegovini. https://www.radiomarija.ba/index.php/vijesti/3191-najava-edukacija-iz-logoterapije-i-egzistencijalne-analize-u-bosni-i-hercegovini

https://www.facebook.com/logoterapija.ba

29. 12. 2022 – na 1. obletnico Cvijetine smrti začetek Cvijetine bralne značke za logoterapevte. https://www.facebook.com/pages/category/ngo/LOGOS-Slovensko-dru%C5%A1tvo-za-logoterapijo-490403444694940/

2023 – logoterapijske radionice: Zagreb, Split, Rijeka, Pula, Varaždin, Dubrovnik, online https://logoterapija.com/wp-content/uploads/2022/12/Logoterapijske-radionice-u-Hrvatskoj.pdf

21. 1.-18. 3. 2023dr. Cvijeta Pahljina, dr. med. spec. psihiater, logoterapevtka, Rab, 21. 1. 1943 – Loče, 29. 12. 2021, razstava o življenju in ustvarjanju ob 80-letnici rojstva, Osrednja knjižnica Celje https://drustvo-logos.si/razstava-dr-cvijeta-pahljina-rab-21-1-1943-loce-29-12-2021/

https://www.knjiznica-celje.si/dogodki/item/predavanje-in-odprtje-razstave-o-zivljenju-in-ustvarjanju-dr-cvijete-pahljina

https://rabdanas.com/index.php/najave/item/7550-u-celju-se-otvara-izlozba-o-zivotu-i-djelu-dr-cvijete-pahljina-dr-cvijeta-pahljina-rab-21-1-1943-loce-29-12-2021

17.-18. 3. 2023 – 8. mednarodni logoterapevtski simpozij Družba ni zdrava, je pa ozdravljiva: Stori prvi korak – uporaba logoterapije na različnih življenjskih področjih, Celje, Dom sv. Jožefa

https://drustvo-logos.si/8-mednarodni-logoterapevtski-simpozij-uporaba-logoterapije-na-razlicnih-zivljenjskih-podrocjih/

***

Na pragu trećeg životnog razdoblja osjećala sam da sam na dotadašnjem putu dobila nebrojene dragocjene darove. Što sa svim tim blagom? Moj unutrašnji glas mi je govorio: Dijeli dalje!” (Dr. Cvijeta Pahljina)

»Žička kartuzija je prostor ki še vedno izžareva stoletne molitve menihov in ki ga prežemajo sedaj že 20 letni vtisi udeležencev. Zato naj Duhovni tabor še dolgo živi in cveti v Dolini sv. Janeza!« (Dr. Cvijeta Pahljina, leta 2019, ob 20. obletnici Duhovnih taborov)

***

Zbral: Miroslav Nidorfer, logoterapevt; ©januar 2023

Biografija dr. Cvijete Pahljina je “dokument v nastajanju”. Vabimo vse, ki imate kakršnekoli pomembne podatke ali dokumente o življenju in delu dr. Cvijete Pahljina, ki še niso navedeni v zgornjem dokumentu, da jih posredujete avtorju biografije na naslov: m.nidorfer@gmail.com. Iskrena hvala.